PTa nieuws – archief

Dankwoord Marian Boyer VvL penning 2010

Nieuws over Verse Tekst
In 2012 organiseert PTa geen Verse Tekst, de open inzendronde voor nieuw Nederlandstalig toneelwerk. In het sterk veranderde theaterlandschap wordt gezocht naar de meest zinvolle manier om het nieuwe werk en de schrijvers onder de aandacht te brengen. In 2013 zal dat landschap zich hebben afgetekend. Dan wordt besloten voor welke vorm van ondersteuning voor nieuw werk wij kiezen. Hierbij wordt ook samenwerking gezocht met verwante initiatieven in het buitenland.
PTa groep

PTa stimuleringsbeurs 2011 toegekend aan Bruno Mistiaen, voor zijn toneeltekst Uw penis. De beurs bedraagt € 2500 en is door het Platform Theaterauteurs in Theater Bellevue uitgereikt op zondag 16 oktober, tijdens de presentatie van Verse Tekst. Dit is de open inzendronde voor nieuw, nog onopgevoerd toneelwerk. Voor de ronde 2011 zijn 50 stukken ingezonden uit Nederland en België. Het leesteam bestond uit de schrijvers, dramaturgen en regisseurs Paul Knieriem, Sandra Tromp Meesters, Heleen Verburg, Helen de Zwart, Joris van der Meer, Judith de Rijke en Rob de Graaf.

De overige genomineerde stukken zijn Carnaval de Musical van Nasja Covers, Huid van Sytze Schalk, Vader van Fons Montevirgenes en Nachtijs of het nut van handen van Annet Bremen.

Fragmenten van de vijf teksten werden gepresenteerd door de acteurs José Kuijpers, Joke Tjalsma, Adri Overbeeke, Mandela Weewee, Werner Kolf, Daniël Cornelissen en Sinan Eroglu.
Voor de inzendronde Verse Tekst 2011 zijn 50 inzendingen ontvangen afkomstig van 46 schrijvers uit Nederland en België.

Tekstuitgaven bij De Nieuwe Toneelbibliotheek
De boekjes van De Nieuwe Toneelbibliotheek zijn te bestellen bij www.denieuwetoneelbibliotheek.nl. Daar is ook een jaarabonnement met maandelijks een nieuwe tekst of een compleet abonnement met alle boekjes uit de hele reeks verkrijgbaar, klik door naar abonnementen en kies. Er is ook een boekjesautomaat met een aantal uitgaven. Die staat bij Frascati.

PTa in 2012
Het Platform Theaterauteurs is in 2002 ontstaan op initiatief van schrijvers. De artistieke behoefte van de toneelschrijver zijn hierbij uitgangspunt, waaronder het bieden van een platform voor kennisuitwisseling en het vergroten van de contacten met elkaar en het theaterveld. Van 2005 tot 2009 gaf PTa een reeks vrije schrijfopdrachten uit aan startend en gevestigd talent; deze werden ontwikkeld binnen een op de schrijver aangepast programma en voor een groot deel met succes in het theaterveld geplaatst. PTa was zo kweekvijver en matchmaker ineen. Daarnaast organiseerde PTa openbare symposia als de Toneelschrijfdagen. De serie BoekWerk vormt het tastbare resultaat van alle activiteiten, essays, werkverslagen en van de opdrachtteksten.

Om financiële en inhoudelijke redenen ontwikkelt PTa vanaf 2009 een reeks nieuwe initiatieven. Uitgeverij De Nieuwe Toneelbibliotheek is daar een voorbeeld van: boekjes met primaire en secundaire toneelliteratuur, bijeengebracht door een redactie en via de gelijknamige website verkrijgbaar. De Nieuwe Toneelibliotheek komt voort uit PTa en Hotel Dramatik [nl], de organisatie die eerder mede de kiem vormde voor activiteiten van het huidige Schrijverspodium Vlaanderen. Een vierde erfenis vormt de PTa trofee voor dwarse denkers, een onderscheiding die vanaf 2009 zeven jaar lang wordt uitgereikt aan een opvallend theatermaker, met de nadruk op de schriftuur. Vanaf 2010 wordt de functie van PTa als Schrijversplaats® verder gestroomlijnd. Hiervoor is een denktank van schrijvers en dramaturgen in het leven geroepen. Uitgangspunt blijft de behoefte van de toneelschrijver in het actuele veld.

PTa Winterbrief jan08

PTa Lentebrief mrt08