PTa

Het Platform Onafhankelijke Theaterauteurs (PTa) is in 2002 opgericht voor en door toneelschrijvers. Het initiatief hiervoor lag bij artistiek leider Marian Boyer, zelf onafhankelijk theaterauteur. Het doel is om niet aan een gezelschap verbonden auteurs een plek te bieden waar ruimte is voor hun autonome ontwikkeling. In de jaren dat het PTa actief is, is dat onder andere gebeurd door het uitreiken van schrijversbeurzen, het organiseren van bijeenkomsten rondom toneelschrijven, het uitgeven van toneelstukken en het organiseren van de wedstrijd Verse Tekst. Anno 2017 zet het PTa zich nog steeds in voor de autonome toneelschrijver op uiteenlopende manieren, nu onder artistieke leiding van Maaike Bergstra. Gerard Kogelman doet de zakelijke leiding.

Winnaars Verse Tekst 2016: Robert van Dijk, Daniel Sikora en Frank Siera