over PTa

Het Platform Theaterauteurs is het enige onafhankelijke schrijvershuis voor nieuw repertoire in Nederland. Het is in 2002 ontstaan als initiatief van schrijvers en voor schrijvers vanuit de behoefte aan kennisuitwisseling en het vergroten van de contacten tussen schrijvers onderling en hun afnamecircuit.
Jaarlijks wordt een aantal vrije opdrachten toegewezen aan bewezen en veelbelovend talent. Deze opdrachten worden ontwikkeld binnen een breed programma, van workshop tot testreadings, in samenwerking met dramaturgen, coaches, regisseurs en acteurs. Waar mogelijk worden de teksten uitgeplaatst bij productiepartners. Uitgangspunt is de visie van de auteur in relatie tot de vrije opdracht. Aspecten in het schrijverschap die in andere opdrachtsituaties niet of onvoldoende aan bod komen krijgen hier alle ruimte. Verbintenissen met schrijvers en andere partners gelden voor de langere termijn en richten zich op het gehele Nederlandse en Vlaamse repertoire.

Openbare symposia voor het hele theaterveld met het accent op de schriftuur worden gegeven onder de naam De Toneelschrijfdagen. De weergave van alle activiteiten verschijnt ieder jaar in druk als BoekWerk: toneelteksten, essays, notities en werkoverzichten als bron, inspiratie en naslagwerk. Er wordt op alle niveaus samengewerkt met diverse partners die fundamenteel zijn in de ontwikkeling van nieuw repertoire.
Een jaar kent besloten en openbare activiteiten: besloten activiteiten concentreren zich op schrijf- en talentontwikkeling van de auteurs die een vrije opdracht ontvangen. Ook in de jaren daarna kunnen zij een beroep doen op het PTa-program, inclusief bemiddeling naar opvoeringspartners. Openbare activiteiten richten zich op de positionering van de aangesloten auteurs en hun oeuvre in het veld, en op de ruimere context van het gehele Nederlandstalige oeuvre zoals tijdens bijeenkomsten als De Toneelschrijfdagen.

Het model dat PTa vanaf 2002 ontwikkelde is uniek voor Nederland. In het buitenland zijn verwante huizen als Lark Play Development Centre en New Dramatists (USA) actief. Net als PTa concentreren zij zich primair op de ontwikkeling van de toneelschrijver en diens oeuvre. Ook plaatsen zij volwaardige toneelteksten waar mogelijk uit bij productiekernen. PTa profileert zich hiermee nadrukkelijk als kweekvijver en matchmaker ineen.

Met dank aan: