over PTa

Het Platform Theaterauteurs zet zich in voor schrijvers van Nederlandstalige theaterteksten, in het bijzonder voor schrijvers die niet vast verbonden zijn aan een theatergezelschap. Het ondersteunt deze onafhankelijke Nederlandstalige theaterauteur in het bijzonder, maar ook het toneelschrijven in Nederland het algemeen, omdat auteurs zich alleen goed kunnen ontwikkelen als het klimaat daar geschikt voor is.

Bovendien wil het Platform teksten die geschreven worden en al geschreven zijn ontsluiten voor het publiek. Cultureel en literair ingesteld publiek waarvoor meer kennis van wat er voor theater geschreven wordt interessant is, kan meer worden betrokken bij de theaterwereld. Het platform gelooft in een toneelcultuur die in contact staat met het publiek.

Het Platform Onafhankelijke Theaterauteurs (PTa) is in 2002 opgericht voor en door toneelschrijvers. De initiatiefnemer en drijvende kracht was Marian Boyer. In juli 2013 overleed zij. Boyer was zelf onafhankelijk toneelauteur en prozaschrijver en zette zich met een tomeloze energie in voor de Nederlandstalige toneelschrijfkunst. Het bestuur en zakelijk leider Gerard Kogelman vonden in Maaike Bergstra een nieuwe artistiek leider.

Anno 2020 zijn er diverse partijen die zich inzetten voor de toneelschrijfkunst. Initiatieven komen en gaan, maar er is ook behoefte aan en belang bij continuïteit. In het huidige landschap met De Tekstsmederij (dat zich richt op jong talent), Het TheaterTekstTalent Stipendium (eenmalige beurs voor een vernieuwend idee), de Auteursbond (algemene steun aan schrijvers), Het Toneelschrijfhuis (voor een selecte groep mid-career toneelschrijvers) en Theater Bellevue (opdrachtgever nieuwe toneelteksten) is er ruimte voor een platform dat zich sterk maakt voor schrijvers die niet tot de aanstormende maar ook niet tot de veelschrijvers behoren. De Tekstsmederij constateerde in 2014 dat een kleine groep schrijvers het grootste deel van de schrijfopdrachten aanneemt en uitvoert, het Platform Theaterauteurs richt zich op een bloeiend en veelstemmig theaterlandschap. Alleen als het toneelschrijven leeft en breed gedragen wordt, kunnen talenten echt tot bloei komen.

Het Platform Theaterauteurs wil door het handhaven van initiatieven als de Boyer Trofee, De Dwarse Denker, Verse Tekst en het organiseren van lezingen, informatieve bijeenkomsten en andere losse activiteiten die blijvend een positieve invloed uitoefenen op het veld van de toneelschrijver.

Taakstelling

PTa zet zich in voor:

 • een beter contact tussen schrijvers onderling en andere makers
 • het stimuleren van contacten tussen beleidsmakers en toneelschrijfinitiatieven om juiste omstandigheden voor schrijvers te genereren en in lange lijnen te denken
 • het stimuleren van dwarsverbanden door middel van het aanmoedigen van literaire auteurs tot het schrijven van een toneelstuk
 • kennisverdieping, – toetsing en verbreding
 • incidentele publicaties over de toneelschrijfkunst in samenwerking met uitgeverij IT&FB
 • het organiseren van lezingen van stukken voor theaterauteurs en waar mogelijk met publiek
 • het belonen van vrij geschreven werk via de wedstrijd Verse Tekst
 • praktische bijdragen aan de culturele en maatschappelijke dialoog
 • het organiseren van bijeenkomsten in het kader van de toneelschrijfkunst in brede zin
 • stimuleren van de onafhankelijke denkers die zo belangrijk zijn voor het veld door het uitreiken van de Dwarse Denker
 • het erkennen van de grote betekenis van verschillende figuren en instellingen voor de toneelschrijfkunst door het uitreiken van de Boyer Trofee.

Met dank aan: