Verse Tekst

Verslag Verse Tekst 2023

Verse Tekst is sinds 2005 een open inzendronde van het Platform Theaterauteurs voor nog niet gespeelde theaterteksten van professionele toneelschrijvers uit Nederland en Vlaanderen. Dankzij de steun van Fonds De Versterking en een anonieme sponsor kon het Platform in 2023 Verse Tekst opnieuw organiseren om daarmee nog niet eerder gespeeld toneelwerk van een hoge kwaliteit onder de aandacht te brengen.

Frank Siera en Maaike Bergstra namen de organisatie op zich, met steun van De Auteursbond. De ingezonden teksten werden gelezen door een leesteam dat niet op de hoogte was van de namen van de auteurs. Het leesteam bestond dit jaar uit Sander Janssens (criticus), Kharim Amier (acteur), Erica Smits (dramaturg), Liliane Brakema (regisseur) en Rob de Graaf (schrijver). Zij lazen in totaal 42 theaterteksten.

Het meest onder de indruk was het leesteam van Wolf (of het Heidi-feest) van Jannemieke Caspers, Mehmet, Lucas van Joost II Sickenga en Room for thought van Roos Voorhorst.

Het leesteam over de geselecteerde stukken: “De drie gekozen teksten tonen een mooie staalkaart van de veelzijdigheid van de inzendingen: een ingetogen, gelaagde dialoog over de reikwijdte van liefde; een verstilde monoloog die inzicht biedt in de binnenwereld van iemand die op het punt staat een abortus te ondergaan; een uitbundige, en gaandeweg steeds meer benauwende zedenschets van een gemeenschap waarin vastgeroeste tradities en machtsuitoefening de mensen in hun greep houden.

De drie teksten nodigen ertoe uit ermee aan het werk te gaan. Acteurs zouden zich er met plezier in kunnen vastbijten. We hopen van harte dat we deze teksten eens geënsceneerd zullen zien.”

Recensent Sander Janssens heeft voor het dossier met kritieken DeClaus op Theaterkrant over elke tekst een stuk geschreven. De drie teksten zijn dankzij de geboden steun uitgegeven bij De Nieuwe Toneelbibliotheek. Van elk boekje werden 50 exemplaren gedrukt en elke tekst zal blijvend te bestellen zijn via de website van DNTB. De schrijvers, de teksten en uitgaven zijn bovendien op 7 mei gepresenteerd tijdens de Feestelijke theaterauteursborrel met een vakinhoudelijke aanloop, een programma van de Auteursbond in Theater Kikker in Utrecht.

Di middag werd ook de tweejaarlijkse Boyerlezing gehouden door Magne van den Berg. Daarnaast werd de Charlotte Köhlerprijs uitgereikt aan Peer Wittenbols. De Boyer Trofee van het Platform Theaterauteurs ging naar Sophie Kassies, met dank aan Sandra Tromp Meesters. Frank Siera en Maaike Bergstra presenteerden de middag.

Het Platform heeft Verse Tekst 2023 in samenwerking met de Auteursbond, dankzij de steun van De Versterking en de anonieme sponsor, zoals in de vooraf gemaakte begroting was opgenomen kunnen bekostigen, met de genoemde bedragen.

Voorwaarden Verse Tekst 2023
de inzendronde voor (nog) ongespeelde theaterteksten.Ligt er nog een toneeltekst in je la die een spotlight verdient, maar die daar nog geen kans toe heeft gehad? Zend hem in voor de Verse Tekst ronde 2023. Deadline: 23 november 2022.
Lees onderstaande criteria en voorwaarden goed en stuur je tekst naar versetekst@gmail.com.

 

Verse Tekst is al vanaf 2005 de open inzendronde van het Platform Theaterauteurs voor nog niet geënsceneerde toneelteksten. Verse Tekst 2023 wordt georganiseerd in samenwerking met de Auteursbond en De Nieuwe Toneelbibliotheek.

Criteria
Verse Tekst staat nadrukkelijk open voor alle professionele toneelschrijvers zowel uit Nederland als uit Vlaanderen.

 Alleen afgeronde teksten (minimaal 30 pagina’s; geen maximum) komen in aanmerking.
 Een schrijver kan maximaal 2 stukken inzenden.
 Het stuk werd nog niet eerder (integraal) opgevoerd, ook niet in het amateurcircuit en er staat geen opvoering van de tekst gepland (dus teksten geselecteerd voor theaterbolwerk Punch en al aan een regisseur gekoppeld komen niet in aanmerking). Bij twijfel, neem contact op met de Auteursbond.
De tekst moet in PDF naar versetekst@gmail.com gestuurd worden, dus zonder naam van de auteur in het bestand.

Stuur in de mail de volgende gegevens: naam auteur, titel van de toneeltekst, telefoonnummer en het aantal pagina’s.

Een leesteam van dramaturgen, schrijvers, acteurs en/of regisseurs selecteert uit alle inzendingen de drie meest opzienbarende/bijzondere teksten om die de extra aandacht te geven die ze verdienen.

De drie verkozen teksten worden uitgegeven bij De Nieuwe Toneelbibliotheek, krijgen een recensie geschreven door de leescommissie, en worden gepresenteerd (met scène-lezing) op een nog nader aan te kondigen dag rondom toneelteksten en -schrijvers.