Verse Tekst

Verse Tekst is sinds 2005 de open inzendronde voor nog niet geënsceneerde toneelteksten van het Platform Theaterauteurs. Een leesteam leest alle stukken en selecteert daaruit de meest opzienbarende teksten.

Verse Tekst 2023
de inzendronde voor (nog) ongespeelde theaterteksten

Ligt er nog een toneeltekst in je la die een spotlight verdient, maar die daar nog geen kans toe heeft gehad? Zend hem in voor de Verse Tekst ronde 2023. Deadline: 23 november 2022.
Lees onderstaande criteria en voorwaarden goed en stuur je tekst naar versetekst@gmail.com.

Verse Tekst is al vanaf 2005 de open inzendronde van het Platform Theaterauteurs voor nog niet geënsceneerde toneelteksten. Verse Tekst 2023 wordt georganiseerd in samenwerking met de Auteursbond en De Nieuwe Toneelbibliotheek.

Criteria
Verse Tekst staat nadrukkelijk open voor alle professionele toneelschrijvers zowel uit Nederland als uit Vlaanderen.

 Alleen afgeronde teksten (minimaal 30 pagina’s; geen maximum) komen in aanmerking.
 Een schrijver kan maximaal 2 stukken inzenden.
 Het stuk werd nog niet eerder (integraal) opgevoerd, ook niet in het amateurcircuit en er staat geen opvoering van de tekst gepland (dus teksten geselecteerd voor theaterbolwerk Punch en al aan een regisseur gekoppeld komen niet in aanmerking). Bij twijfel, neem contact op met de Auteursbond.
De tekst moet in PDF naar versetekst@gmail.com gestuurd worden, dus zonder naam van de auteur in het bestand.

Stuur in de mail de volgende gegevens: naam auteur, titel van de toneeltekst, telefoonnummer en het aantal pagina’s.

Een leesteam van dramaturgen, schrijvers, acteurs en/of regisseurs selecteert uit alle inzendingen de drie meest opzienbarende/bijzondere teksten om die de extra aandacht te geven die ze verdienen.

De drie verkozen teksten worden uitgegeven bij De Nieuwe Toneelbibliotheek, krijgen een recensie geschreven door de leescommissie, en worden gepresenteerd (met scène-lezing) op een nog nader aan te kondigen dag rondom toneelteksten en -schrijvers.