Toneelschrijfdagen – archief

Met onze publieke Toneelschrijfdagen is het gelukt onze activiteiten breed onder de aandacht te brengen. De Toneelschrijfdagen realiseren een aantal van de doelen van het PTa in één. Het is de plek waar de schrijvers van PTa zich aan het publiek presenteren, maar ook aan collega-theatermakers en mogelijke producenten. Het is de plaats waar debat en kennisoverdracht wordt georganiseerd door thema’s te introduceren en discussies tussen makers en externe deskundigen te organiseren, prikkelende denkers uit te nodigen voor lezingen en essays, debat te provoceren, en ruimte te maken voor informele ontmoeting en uitwisseling.

Er worden werksessies gegeven rondom allerlei aspecten van het toneelschrijven, er is een theaterbibliotheek en er zijn speciale leeskamers waar schrijvers (al of niet verbonden aan PTa) hun (ongespeelde) werk presenteren. Voor deze intieme leeskamerpresentaties wordt samengewerkt met zowel individuele acteurs als met de landelijke theatergezelschappen. Het is een voor publiek uiterst aantrekkelijke presentatievorm van een onbekende tekst. Gasten uit het buitenland kunnen uitgenodigd worden voor de presentatie van hun werk, zoals de New Yorkse auteur Marcus Gardley. Nieuwe impulsen voor het Nederlandse repertoire staan centraal.
Ook nodigen wij iedere editie de andere schrijfinitiatieven uit voor speciaal georganiseerde gesprekken. Zo komt er zicht op de stand van zaken. En sinds 2006 brengen we waar mogelijk samen met productiepartners premières of previews van PTa-opdrachten. De Toneelschrijfdagen zijn vanaf het begin een enorm succes geweest, zijn altijd zeer goed bezocht en hebben veel aandacht in de landelijke- en vakpers gekregen.

Flyer Het Ideale Stuk

Flyer Parlez-vous Shakespeare

Flyer Iedereen doet het

Flyer Opdracht & Gevolg

Flyer Ja Nu – Platformprogramma

Flyer Ja Nu – totaalprogramma

Flyer Het Sterke Verhaal

Flyer De Toneelschrijfdagen zevende editie